Blog

Snel plakken? Anhydriet in combinatie met vloerverwarming is de enige juiste keuze!

Steeds vaker wordt er in de bouwwereld gekozen voor zwevende dekvloeren. In combinatie met vloerverwarming en isolatie is een anhydriet dekvloer dan eigenlijk de enige serieuze optie. Deze keuze blijkt echter lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. De vraag naar zandcement dekvloeren blijft nog steeds zeer groot. Er zijn nog steeds aannemers die aangeven, niet gecharmeerd te zijn van anhydriet dekvloeren. Deze zouden namelijk niet goed drogen. Is dat nu wel echt zo?

Het antwoord is natuurlijk: nee. Met die reden kiezen voor de traditionele zandcement dekvloer kan echt niet meer anno 2018. Een groot voordeel van een anhydriet dekvloer is dat deze sneller verhard dan een zandcement dekvloer. Dit zorgt ervoor dat de dekvloer al na 24 uur beloopbaar is. Een deel van het toegevoegde water is op dat moment gebruikt voor de binding van de mortel. Het overige deel moet uit de dekvloer treden en opgenomen worden in de lucht. Een voorwaarde hiervoor is de constante uitwisseling van de vochtige lucht met frisse, droge lucht. Dit betekent dat de droogtijd afhankelijk is van de mate van ventilatie. 

Wist u dat anhydriet dekvloeren met ons bindmiddel na 2 weken al 80% van hun vocht hebben afgestaan aan de lucht? Voor de overige 20% is nog eens dezelfde tijd benodigd. Uit de onderstaande afbeeldingen blijkt dat een anhydriet dekvloer sneller een groot deel van zijn vocht kwijt is dan een zandcement dekvloer vanwege zijn grote poriën. Een dekvloer droogt van boven naar onder. De grote poriën zorgen voor een snellere afvoer van het water naar boven. 

Een ander groot voordeel van anhydriet dekvloeren ten opzichte van zandcement dekvloeren is dat er dunner kan worden gegoten door de hoge interne buigtreksterkte van het materiaal. Conform NEN 2742 dient een zandcement dekvloer minimaal 70mm dik te zijn op isolatie omdat de buigtreksterkte over het algemeen niet hoger dan 1 is. Bij anhydriet dekvloeren is 50mm vaak al genoeg. Dit zorgt voor een kortere droogtijd.

Ten slotte kan er al na 7 dagen worden gestart met het opstookprotocol voor vloerverwarming. Bij zandcement dekvloeren kan dit pas na minimaal 28 dagen! Onder de juiste omstandigheden is een 50mm anhydriet dekvloer tegen die tijd al lang droog!

Kortom, de keuze voor een anhydriet dekvloer met het bindmiddel WICO 430KF in combinatie met vloerverwarming en isolatie is de enige juiste!

De droogtijd van calcium sulfaat gebonden gietdekvloeren

Heeft een calcium sulfaat gebonden gietdekvloer een langere droogtijd dan een zandcement dekvloer?

De vuistregel: een dekvloer heeft een droogtijd van ongeveer één week per cm, ongeacht of het om een anhydrietdekvloer of om een cementdekvloer gaat, met een minimum van 28 dagen. Dit houdt in dat een dekvloer van 40mm, 4 weken nodig heeft om te drogen. Bij vloeren dikker dan 40mm gaat de vuistregel niet meer op. De droogtijd bedraagt dan meer dan één week per cm.

Een vuistregel is handig, maar nog veel belangrijker zijn de omstandigheden waaronder de vloer kan drogen. Het is van belang dat er goed wordt geventileerd.

Het uit de dekvloer opstijgende vocht moet zo snel mogelijk worden getransporteerd en worden opgenomen in de lucht. Een voorwaarde hiervoor is de constante uitwisseling van de vochtige lucht met frisse, droge lucht. Dit betekent dat de droogtijd afhankelijk is van de mate van ventilatie.

Gekantelde of gesloten ramen belemmeren of voorkomen de luchtuitwisseling. Door de ramen gekanteld open te zetten wordt dus niet voldaan aan de vereiste wijze van ventilatie om een dekvloer optimaal te laten drogen. Daarnaast mogen ramen absoluut niet worden afgeplakt met folie.

Het is van belang om de volgende punten in acht te nemen om de droogtijd zo kort mogelijk te houden:

  • Zorg ervoor dat er tot 48 uur na het aanbrengen van de dekvloer geen tochtwind wordt binnen gelaten;
  • Vervolgens dient er vanaf dag drie intensief te worden geventileerd. Open tenminste vijf keer per dag alle ramen en deuren gedurende tenminste 15 minuten. Na die tijd dient u de ramen weer te sluiten. Bij gunstige klimatologische omstandigheden (bij lage luchtvochtigheid) is het ook mogelijk om langer en voortdurend te ventileren. Het ventileren moet voortgezet worden totdat de vloer droog genoeg is om de afwerkvloer aan te brengen;
  • In de winter moet de ruimte waar de dekvloer is aangebracht worden verwarmd. Door luchtuitwisseling kan instromende, droge en koude lucht, wat wordt verwarmd door een verwarmde binnenruimte, een grote hoeveelheid vocht opnemen. Bij het ventileren worden deze grote hoeveelheden vocht relatief snel afgevoerd. Bij ontbrekende, of met folie afgeplakte ramen dient er vanaf dag drie dwarsventilatie plaats te vinden. Dwarsventilatie ontstaat doordat lucht de windzijde van het gebouw binnen gaat, stroomt door de binnenruimtes en verlaat het gebouw weer aan de andere zijde. Gebruik hier ventilatoren voor in combinatie met adsorptiedrogers om het vocht af te voeren, indien ventilatie niet mogelijk is.

Vloerverwarming
Het droogproces wordt versneld indien de dekvloer is aangebracht op vloerverwarming. Door het verwarmen van de dekvloer kan de dekvloer het vocht sneller loslaten en kan de lucht door het verwarmen meer vocht opnemen. Ook hier is ventilatie noodzakelijk om de vochtige lucht snel af te kunnen voeren.

Conclusie
De uiteindelijke droogtijd van een dekvloer is in grote mate afhankelijk van de bouwomstandigheden en de mate van ventilatie. Dat een zandcement dekvloer sneller zou drogen dan een anhydriet dekvloer is natuurlijk een fabeltje. Sterker nog; door de hogere buigtreksterkte van anhydriet dekvloeren kan er dunner worden gegoten, waardoor de droogtijd aanzienlijk verkort kan worden. Waar wel op gelet moet worden bij anhydriet dekvloeren, is dat de meeste afwerkingen pas aangebracht kunnen worden bij een restvochtpercentage van <0,5%CM – <1,0%CM. Bij zandcement dekvloeren kan dit meestal al bij <2,0%CM – <2,5%CM.

Duurt dit alles u te lang en wilt u de droogtijd verkorten? Denk dan aan onze RAPID-FLOOR droogtijdversneller waarmee de droogtijd terug kan worden gebracht tot slechts 10-14 dagen! U leest hier alles over in het bericht: Droogtijdversneller in Anhydrietvloeren.

Wilt u meer informatie of advies? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Save

Save

Save

Droogtijdversneller in Anhydrietvloeren

Wekenlang wachten tot een vloer droog is past toch helemaal niet in het bouwen anno 2017?

Volgens het dagblad Trouw zijn er 200.000 woningen te kort in Nederland. Jaarlijks worden er 30.000 woningen te weinig gebouwd. Waar de vraag groter is dan het aanbod zullen de woningprijzen stijgen. Dit geeft eens te meer aan dat het van belang dat er meer en daarmee sneller gebouwd moet worden. Smit Trading en Transport draagt hier graag haar steentje in bij.

WICO en Rapid Floor hebben de handen ineen geslagen om het droogproces van anhydrietvloeren te versnellen en hebben ons aangewezen om dit product in de markt te zetten. Vijf weken wachten tot een vloer van 50mm droog is past toch helemaal niet meer in het bouwen anno 2017?

Door het toepassen van ons WICO bindmiddel met de droogtijdversneller van Rapid Floor kan de droogtijd worden terug gebracht naar slechts 14 dagen! In dekvloeren met vloerverwarming kan zelfs worden terug gebracht naar 10 dagen! Het vochtpercentage bedraagt dan minder dan 1%. De vloer is gewoon na 24 uur beloopbaar en kan na 3 dagen licht worden belast.

De droogtijdversneller is ook nog eens zeer eenvoudig toe te passen. Het kan gewoon worden toegevoegd aan het normale calcium sulfaat gebonden mengsel van de mixmobiel waarna de dekvloer op de normale wijze kan worden aangebracht. Let op: de droogtijdversneller is uitsluitend toe te passen in combinatie met het bindmiddel van WICO.

Bent u het ook zat om wekenlang op het drogen van een dekvloer te wachten? En wilt u ook bijdragen aan een snellere en efficiëntere bouwwereld? Of heeft u gewoon een spoedklusje? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u alles over de mogelijkheden van het product en brengen u graag in contact met een van onze partners om de dekvloeren aan te brengen.

Save

Wapening in anhydriet

Wapening in anhydriet, buigtreksterktes en dikte van de dekvloer.

Goedemiddag, vandaag alweer blog nummer 2!

In de vorige blog is in het kort uitgelegd wat een anhydrietvloer is. Door velen wordt de anhydrietvloer bestempeld als hét alternatief voor de traditionele zandcement dekvloer. De komende weken zal ik toelichten waarom de anhydrietvloer van hogere kwaliteit is en vele voordelen met zich meebrengt. Deze week zal ik ingaan op wapening in anhydriet. In hoeverre is dit nodig? De antwoord op deze vraag hangt samen met andere voordelige technische eigenschappen van anhydriet.

Wapening wordt met name toegepast bij zwevende dekvloeren met eventuele vloerverwarming. Bij een zwevende dekvloer ontstaan in tegenstelling tot een hechtende dekvloer buigspanningen in het materiaal. Deze spanningen zijn een direct gevolg van de doorbuiging van de dekvloer door de aanwezige isolatie. De buiging en daarmee ook de buigtrekspanningen nemen toe naarmate de isolatie slapper is. In hoeverre dit tot scheuren zal leiden hangt af de samendrukbaarheid van de isolatie in combinatie met de buigtreksterkte van het materiaal van dekvloer.

Een traditionele zandcement dekvloer heeft een buigtreksterkte van F1. Volgens de NEN 2742 norm houdt dit in dat de minimale dikte van de dekvloer op isolatie 70mm moet bedragen. Indien er vloerverwarming op de isolatieplaten komt moet de dekvloerdikte, officieel conform de NEN 2742-norm, nog eens worden verhoogd met de dikte van de leiding. Hierbij wordt uitgegaan van een isolatielaag met een samendrukbaarheid van 5mm. Doordat het materiaal een lage buigtreksterkte heeft wordt er vaak wapening toegepast om scheurvorming te verminderen. Over het nut van wapening bij zandcement dekvloeren bestaat geen eenduidigheid. Een wapeningsnet zal scheuren van de dekvloer niet voorkomen. Het wapeningsnet zal dan ook vooral een rol vervullen bij het mogelijk maken van een zekere krachtsoverdracht ter plaatse van de scheur, het beperken van de scheurwijdte en om de gescheurde delen bij elkaar te houden (Dit volgt uit het (Dek)vloeren boek van het Bedrijfschap Afbouw).

Bij anhydrietvloeren is het mogelijk om, naar mate er meer anhydriet aan de mortel wordt toegevoegd, hogere buigtreksterktes te behalen. Er kunnen buigtreksterktes behaald worden van F2 tot en met maar liefst F7. De minimale dikte bij een anhydrietvloer bedraagt hierdoor 50mm uitgaande van een buigtreksterkte van F2. Bij een buigtreksterkte van F7 bedraagt de minimale dikte nog maar 25mm! De minimale dikte is natuurlijk wel afhankelijk van de punt en lijnlasten en vergeet in het geval van vloerverwarming niet de dikte van de vloerverwarmingsleiding hierbij op te tellen! Dit kunt u terug lezen in de NEN 2742. Door de hoge buigtreksterkte van een anhydriet dekvloer is de kans op scheuren kleiner en is wapening dan ook overbodig.

U zult wel denken: leuk dat anhydriet, met die hoge buigtreksterktes, maar dat zal dan wel niet te betalen zijn! Dit is niet het geval. Doordat er dunner gegoten kan worden kan er qua prijs prima geconcurreerd worden met de traditionele zandcement dekvloer. Doordat wapening in anhydriet overbodig is, kan het ook nog eens een stuk goedkoper zijn!

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog aanvullende vragen? Neem gerust contact met ons op!

Save

Save

Wat is een anhydrietvloer eigenlijk?

Goedemiddag!

Zoals aangekondigd op onze verschillende social media kanalen zullen wij iedere week of iedere twee weken een (kort) bericht plaatsen op onze blog, die jullie informatie geeft over onze producten. Het zal met name dienen om jullie kennis te laten maken met de anhydrietvloer en om jullie meer informatie met betrekking tot onze producten te verschaffen. Wij zullen daarbij ingaan op technische eigenschappen en toepassingsvoorwaarden. Voelt u zich ook vrij om vragen te stellen of te reageren! Laten wij beginnen bij het begin; wat is een anhydrietvloer nu eigenlijk?

Een Anhydriet dekvloer wordt ook wel een calcium sulfaat gebonden gietvloer genoemd. De mortel bestaat uit zand, water en bindmiddel. De vloer wordt aangebracht als dekvloer en volgt meestal op de betonvloer of op een isolatielaag. In deze vloer worden eventuele elektra en vloerverwarmingsleidingen verwerkt. Daarnaast wordt de ondervloer met behulp van de anhydrietvloer vlak gemaakt om de uiteindelijke afwerkvloer aan te kunnen brengen. Het traditionele alternatief van de anhydrietvloer is de zandcement dekvloer.

Smit Trading en Transport levert het bindmiddel voor deze anhydriet dekvloeren. Het bindmiddel (WICO) wat wij leveren, bestaat uit natuur anhydriet met enkele toeslagstoffen die zorgen voor de binding van de mortel. Op de onderstaande foto’s is de berg te zien waar wij ons anhydriet vandaan halen. De berg is gelegen in Duitsland.