Tot aan de vloer

  • Om anhydrietmortel te maken wordt er in de juiste verhoudingen zand en water aan het bindmiddel toegevoegd.
  • De drie grondstoffen worden in deze machine gemixt waarna het wordt verpompt.
  • De krachtige pomp maakt verpompen tot op grote hoogte mogelijk.
  • Vervolgens wordt de vloer aangebracht in de aangewezen ruimte. Anhydrietvloeren zijn uitermate geschikt om zwevend en in combinatie met vloerverwarming uit te voeren.
  • Daarnaast is het in vergelijking tot het smeren van zandcement vloeren, vele malen minder arbeidsintensief.
  • Ten slotte wordt de vloer afgedobberd met behulp van een drijfrei.
  • Dit alles leidt tot een prachtig eindresultaat.