De droogtijd van calcium sulfaat gebonden gietdekvloeren

Heeft een calcium sulfaat gebonden gietdekvloer een langere droogtijd dan een zandcement dekvloer?

De vuistregel: een dekvloer heeft een droogtijd van ongeveer één week per cm, ongeacht of het om een anhydrietdekvloer of om een cementdekvloer gaat, met een minimum van 28 dagen. Dit houdt in dat een dekvloer van 40mm, 4 weken nodig heeft om te drogen. Bij vloeren dikker dan 40mm gaat de vuistregel niet meer op. De droogtijd bedraagt dan meer dan één week per cm.

Een vuistregel is handig, maar nog veel belangrijker zijn de omstandigheden waaronder de vloer kan drogen. Het is van belang dat er goed wordt geventileerd.

Het uit de dekvloer opstijgende vocht moet zo snel mogelijk worden getransporteerd en worden opgenomen in de lucht. Een voorwaarde hiervoor is de constante uitwisseling van de vochtige lucht met frisse, droge lucht. Dit betekent dat de droogtijd afhankelijk is van de mate van ventilatie.

Gekantelde of gesloten ramen belemmeren of voorkomen de luchtuitwisseling. Door de ramen gekanteld open te zetten wordt dus niet voldaan aan de vereiste wijze van ventilatie om een dekvloer optimaal te laten drogen. Daarnaast mogen ramen absoluut niet worden afgeplakt met folie.

Het is van belang om de volgende punten in acht te nemen om de droogtijd zo kort mogelijk te houden:

  • Zorg ervoor dat er tot 48 uur na het aanbrengen van de dekvloer geen tochtwind wordt binnen gelaten;
  • Vervolgens dient er vanaf dag drie intensief te worden geventileerd. Open tenminste vijf keer per dag alle ramen en deuren gedurende tenminste 15 minuten. Na die tijd dient u de ramen weer te sluiten. Bij gunstige klimatologische omstandigheden (bij lage luchtvochtigheid) is het ook mogelijk om langer en voortdurend te ventileren. Het ventileren moet voortgezet worden totdat de vloer droog genoeg is om de afwerkvloer aan te brengen;
  • In de winter moet de ruimte waar de dekvloer is aangebracht worden verwarmd. Door luchtuitwisseling kan instromende, droge en koude lucht, wat wordt verwarmd door een verwarmde binnenruimte, een grote hoeveelheid vocht opnemen. Bij het ventileren worden deze grote hoeveelheden vocht relatief snel afgevoerd. Bij ontbrekende, of met folie afgeplakte ramen dient er vanaf dag drie dwarsventilatie plaats te vinden. Dwarsventilatie ontstaat doordat lucht de windzijde van het gebouw binnen gaat, stroomt door de binnenruimtes en verlaat het gebouw weer aan de andere zijde. Gebruik hier ventilatoren voor in combinatie met adsorptiedrogers om het vocht af te voeren, indien ventilatie niet mogelijk is.

Vloerverwarming
Het droogproces wordt versneld indien de dekvloer is aangebracht op vloerverwarming. Door het verwarmen van de dekvloer kan de dekvloer het vocht sneller loslaten en kan de lucht door het verwarmen meer vocht opnemen. Ook hier is ventilatie noodzakelijk om de vochtige lucht snel af te kunnen voeren.

Conclusie
De uiteindelijke droogtijd van een dekvloer is in grote mate afhankelijk van de bouwomstandigheden en de mate van ventilatie. Dat een zandcement dekvloer sneller zou drogen dan een anhydriet dekvloer is natuurlijk een fabeltje. Sterker nog; door de hogere buigtreksterkte van anhydriet dekvloeren kan er dunner worden gegoten, waardoor de droogtijd aanzienlijk verkort kan worden. Waar wel op gelet moet worden bij anhydriet dekvloeren, is dat de meeste afwerkingen pas aangebracht kunnen worden bij een restvochtpercentage van <0,5%CM – <1,0%CM. Bij zandcement dekvloeren kan dit meestal al bij <2,0%CM – <2,5%CM.

Duurt dit alles u te lang en wilt u de droogtijd verkorten? Denk dan aan onze RAPID-FLOOR droogtijdversneller waarmee de droogtijd terug kan worden gebracht tot slechts 10-14 dagen! U leest hier alles over in het bericht: Droogtijdversneller in Anhydrietvloeren.

Wilt u meer informatie of advies? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!

Save

Save

Save