Wapening in anhydriet

Wapening in anhydriet, buigtreksterktes en dikte van de dekvloer.

Goedemiddag, vandaag alweer blog nummer 2!

In de vorige blog is in het kort uitgelegd wat een anhydrietvloer is. Door velen wordt de anhydrietvloer bestempeld als hét alternatief voor de traditionele zandcement dekvloer. De komende weken zal ik toelichten waarom de anhydrietvloer van hogere kwaliteit is en vele voordelen met zich meebrengt. Deze week zal ik ingaan op wapening in anhydriet. In hoeverre is dit nodig? De antwoord op deze vraag hangt samen met andere voordelige technische eigenschappen van anhydriet.

Wapening wordt met name toegepast bij zwevende dekvloeren met eventuele vloerverwarming. Bij een zwevende dekvloer ontstaan in tegenstelling tot een hechtende dekvloer buigspanningen in het materiaal. Deze spanningen zijn een direct gevolg van de doorbuiging van de dekvloer door de aanwezige isolatie. De buiging en daarmee ook de buigtrekspanningen nemen toe naarmate de isolatie slapper is. In hoeverre dit tot scheuren zal leiden hangt af de samendrukbaarheid van de isolatie in combinatie met de buigtreksterkte van het materiaal van dekvloer.

Een traditionele zandcement dekvloer heeft een buigtreksterkte van F1. Volgens de NEN 2742 norm houdt dit in dat de minimale dikte van de dekvloer op isolatie 70mm moet bedragen. Indien er vloerverwarming op de isolatieplaten komt moet de dekvloerdikte, officieel conform de NEN 2742-norm, nog eens worden verhoogd met de dikte van de leiding. Hierbij wordt uitgegaan van een isolatielaag met een samendrukbaarheid van 5mm. Doordat het materiaal een lage buigtreksterkte heeft wordt er vaak wapening toegepast om scheurvorming te verminderen. Over het nut van wapening bij zandcement dekvloeren bestaat geen eenduidigheid. Een wapeningsnet zal scheuren van de dekvloer niet voorkomen. Het wapeningsnet zal dan ook vooral een rol vervullen bij het mogelijk maken van een zekere krachtsoverdracht ter plaatse van de scheur, het beperken van de scheurwijdte en om de gescheurde delen bij elkaar te houden (Dit volgt uit het (Dek)vloeren boek van het Bedrijfschap Afbouw).

Bij anhydrietvloeren is het mogelijk om, naar mate er meer anhydriet aan de mortel wordt toegevoegd, hogere buigtreksterktes te behalen. Er kunnen buigtreksterktes behaald worden van F2 tot en met maar liefst F7. De minimale dikte bij een anhydrietvloer bedraagt hierdoor 50mm uitgaande van een buigtreksterkte van F2. Bij een buigtreksterkte van F7 bedraagt de minimale dikte nog maar 25mm! De minimale dikte is natuurlijk wel afhankelijk van de punt en lijnlasten en vergeet in het geval van vloerverwarming niet de dikte van de vloerverwarmingsleiding hierbij op te tellen! Dit kunt u terug lezen in de NEN 2742. Door de hoge buigtreksterkte van een anhydriet dekvloer is de kans op scheuren kleiner en is wapening dan ook overbodig.

U zult wel denken: leuk dat anhydriet, met die hoge buigtreksterktes, maar dat zal dan wel niet te betalen zijn! Dit is niet het geval. Doordat er dunner gegoten kan worden kan er qua prijs prima geconcurreerd worden met de traditionele zandcement dekvloer. Doordat wapening in anhydriet overbodig is, kan het ook nog eens een stuk goedkoper zijn!

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog aanvullende vragen? Neem gerust contact met ons op!

Save

Save